Sezóna 2011/2012

Průběh sezóny

  • Počet vyučovaných dětí v sezóně: 47. Děti byly rozděleny do 6 družstev podle výkonnosti.
  • Z důvodu opožděného nástupu zimy se první z osmi výjezdů uskutečnil až v lednu. I přesto jsme odjeli všech plánovaných 8 výjezdů.
  • Tradiční závod ve slalomu – přebor naší lyžařské školy se uskutečnil na Bílé 25. 2. 2012.
  • Ukončení sezóny proběhlo jako každý rok poslední dubnovou neděli naší účastí na pochodu Starobělská Zámčiska ve Staré Bělé, které bylo již tradičně spojeno s opékáním buřtů. Počasí se vydařilo, jen nás mrzela menší účast dětí a rodičů.